Privacy Policy

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost Mega Led Poster, s.r.o. se zavazuje chránit vaše soukromí. Kontaktujte nás na info@mega-led-poster.cz, pokud máte nějaké dotazy nebo problémy týkající se použití vašich Osobních údajů a my rád vám pomůže.

Používáním této stránky nebo/a našich služeb souhlasíte se zpracováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou součástí našich podmínek; souhlasem s Podmínkami souhlasíte také s těmito Zásadami. V případě kolize podmínek použitých v Podmínkách a Zásadách ochrany osobních údajů mají přednost tyto.

Obsah

 1. Definice použité v těchto zásadách
 2. Zásady ochrany údajů, kterými se řídíme
 3. Jaká práva máte ohledně svých osobních údajů
 4. Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme
 5. Jak používáme vaše osobní údaje
 6. Kdo další má přístup k vašim osobním údajům
 7. Jak zabezpečujeme vaše data
 8. Informace o souborech cookie
 9. Kontaktní údaje

Definice

Osobní údaje – veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
Zpracování – jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů.
Subjekt údajů – fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.
Dítě – fyzická osoba mladší 16 let.
My/nás (buď velkými písmeny nebo ne) – Mega Led Poster, s.r.o.

Zásady ochrany údajů

Slibujeme, že budeme dodržovat následující zásady ochrany údajů:

 • Zpracování je zákonné, spravedlivé, transparentní. Naše zpracovatelské činnosti mají zákonné důvody. Před zpracováním osobních údajů vždy zvážíme vaše práva. Informace o zpracování vám poskytneme na vyžádání.

 • Zpracování je omezeno na účel. Naše činnosti zpracování odpovídají účelu, pro který byly osobní údaje shromážděny.
 • Zpracování se provádí s minimem dat. Shromažďujeme a zpracováváme pouze minimální množství osobních údajů potřebné pro jakýkoli účel.
 • Zpracování je časově omezeno. Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné.
 • Uděláme maximum pro zajištění přesnosti údajů.
 • Uděláme, co bude v našich silách, abychom zajistili integritu a důvěrnost údajů.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má následující práva:

 1. Právo na informace – to znamená, že máte právo vědět, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány; jaké údaje jsou shromažďovány, odkud jsou získávány a proč a kým jsou zpracovávány.
 2. Právo na přístup – to znamená, že máte právo na přístup k údajům shromážděným od vás nebo o vás. To zahrnuje vaše právo požadovat a získat kopii vašich shromážděných osobních údajů.
 3. Právo na opravu – to znamená, že máte právo požadovat opravu nebo vymazání vašich osobních údajů, které jsou nepřesné nebo neúplné.
 4. Právo na vymazání – což znamená, že za určitých okolností můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů z našich záznamů.
 5. Právo na omezení zpracování – to znamená, že pokud platí určité podmínky, máte právo omezit zpracování vašich osobních údajů.
 6. Právo vznést námitku proti zpracování – což znamená, že v určitých případech máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, například v případě přímého marketingu.
 7. Právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování – to znamená, že máte právo vznést námitku proti automatizovanému zpracování, včetně profilování; a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. Toto právo můžete uplatnit, kdykoli dojde k výsledku profilování, který má právní účinky, které se vás týkají nebo se vás významně dotknou.
 8. Právo na přenositelnost údajů – máte právo získat své osobní údaje ve strojově čitelném formátu, nebo pokud je to proveditelné, jako přímý přenos od jednoho zpracovatele k druhému.
 9. Právo podat stížnost – v případě, že odmítneme vaši žádost na základě práv na přístup, poskytneme vám důvod. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým byla vaše žádost vyřízena, kontaktujte nás.
 10. Právo na pomoc dozorčího orgánu – to znamená, že máte právo na pomoc nadřízeného a pravomoc a právo na další právní prostředky, jako je nárokování náhrady škody.
 11. Právo odvolat souhlas – máte právo odvolat jakýkoli udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů.

Údaje, které shromažďujeme

TODO – Informace, které jste nám poskytli
Může to být vaše e-mailová adresa, jméno, fakturační adresa, adresa bydliště atd. – především informace, které jsou nezbytné pro dodání produktu/služby nebo pro zlepšení vaší zákaznické zkušenosti s námi. Údaje, které nám poskytnete, ukládáme, abyste je mohli komentovat nebo provádět jiné činnosti na webu. Mezi tyto informace patří například vaše jméno a e-mailová adresa.

TODO – automaticky shromažďované informace o vás
To zahrnuje informace, které jsou automaticky ukládány soubory cookie a dalšími nástroji relace. Například informace o vašem nákupním košíku, vaše IP adresa, vaše nákupní historie (pokud existuje) atd. Tyto informace se používají ke zlepšení vaší zákaznické zkušenosti. Když používáte naše služby nebo se díváte na obsah našich webových stránek, vaše aktivity mohou být zaznamenány.

TODO – Informace od našich partnerů
Shromažďujeme informace od našich důvěryhodných partnerů s potvrzením, že mají právní důvod sdílet tyto informace s námi. Jsou to buď informace, které jste jim poskytli přímo, nebo které o vás shromáždili na základě jiných právních důvodů. Podívejte se na seznam našich partnerů zde.

Veřejně dostupné informace
Můžeme o vás shromažďovat informace, které jsou veřejně dostupné.

Jak používáme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje používáme za účelem:

 • poskytnout vám naše služby. To zahrnuje například registraci vašeho účtu; poskytování dalších produktů a služeb, o které jste požádali; poskytování reklamních předmětů na vaši žádost a komunikace s vámi v souvislosti s těmito produkty a službami; komunikace a interakce s vámi; a upozornění na změny jakýchkoli služeb.
 • vylepšete svou zákaznickou zkušenost;
 • plnit povinnost vyplývající ze zákona nebo smlouvy;
 • TODO

Vaše osobní údaje používáme z legitimních důvodů a/nebo s vaším souhlasem.

Na základě uzavření smlouvy nebo plnění smluvních povinností zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • abychom vás identifikovali;
 • abychom vám poskytli službu nebo vám poslali/nabízeli produkt;
 • komunikovat za účelem prodeje nebo fakturace;
 • TODO

Na základě oprávněného zájmu zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

 • abychom vám zasílali personalizované nabídky* (od nás a/nebo našich pečlivě vybraných partnerů);
 • spravovat a analyzovat naši klientskou základnu (nákupní chování a historii) s cílem zlepšit kvalitu, rozmanitost a dostupnost produktů/služeb nabízených/poskytovaných;
 • provádět dotazníky týkající se spokojenosti klientů;
 • TODO

Dokud nás neinformujete jinak, považujeme nabízení produktů/služeb, které jsou podobné nebo stejné jako vaše historie nákupů/chování při prohlížení, za náš oprávněný zájem.

S vaším souhlasem zpracováváme vaše osobní údaje pro následující účely:

 • abychom vám zasílali informační bulletiny a nabídky kampaní (od nás a/nebo našich pečlivě vybraných partnerů);
 • pro jiné účely, pro které jsme vás požádali o souhlas;
 • TODO

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem splnění povinnosti vyplývající ze zákona a/nebo využíváme vaše osobní údaje k zákonem stanoveným možnostem. Vyhrazujeme si právo shromážděné osobní údaje anonymizovat a jakékoli takové údaje použít. Údaje mimo rozsah těchto Zásad použijeme pouze tehdy, pokud budou anonymizovány. Vaše fakturační údaje a další informace o vás shromážděné uchováváme tak dlouho, jak je potřeba pro účetní účely nebo jiné povinnosti vyplývající ze zákona, ne však déle než TODO

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat pro další účely, které zde nejsou uvedeny, ale jsou kompatibilní s původním účelem, pro který byly údaje shromážděny. Za tímto účelem zajistíme, že:

 • propojení mezi účely, kontextem a povahou Osobních údajů je vhodné pro další Zpracování;
 • další zpracování by nepoškodilo vaše zájmy a
 • bylo by vhodné zabezpečení pro zpracování.

O dalším zpracování a účelech vás budeme informovat.

Kdo další má přístup k vašim osobním údajům

Vaše osobní údaje nesdílíme s cizími lidmi. Posobní údaje o vás jsou v některých případech poskytovány našim důvěryhodným partnerům, abychom vám umožnili poskytování služby nebo zlepšili vaši zákaznickou zkušenost. Vaše údaje sdílíme s:

Naši partneři pro zpracování:

 • TODO

Naši obchodní partneři:

 • TODO

Připojené třetí strany:

 • TODO

Spolupracujeme pouze se zpracovatelskými partnery, kteří jsou schopni zajistit odpovídající úroveň ochrany vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje zpřístupňujeme třetím stranám nebo veřejným činitelům, pokud k tomu máme zákonnou povinnost. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám, pokud jste s tím souhlasili nebo pokud pro to existují jiné právní důvody.

Jak zabezpečujeme vaše data

Snažíme se, aby vaše osobní údaje byly v bezpečí. Pro komunikaci a přenos dat používáme bezpečné protokoly (např. HTTPS). Kde je to vhodné, používáme anonymizaci a pseudonymizaci. Monitorujeme naše systémy z hlediska možných zranitelností a útoků.TODO – popište další bezpečnostní opatření.

I když se snažíme ze všech sil, nemůžeme zaručit bezpečnost informací. Slibujeme však, že budeme informovat příslušné úřady o narušení dat. Také vás upozorníme, pokud dojde k ohrožení vašich práv nebo zájmů. Uděláme vše, co je v našich silách, abychom zabránili narušení bezpečnosti a pomohli úřadům, pokud k jakémukoli narušení dojde.

Pokud u nás máte účet, mějte na paměti, že své uživatelské jméno a heslo musíte uchovávat v tajnosti.

Děti

Nemáme v úmyslu shromažďovat nebo vědomě shromažďovat informace od dětí. Naše služby necílí na děti.

Soubory cookie a další technologie, které používáme

K analýze chování zákazníků, správě webových stránek, sledování pohybu uživatelů a shromažďování informací o uživatelích používáme soubory cookie a/nebo podobné technologie. To se provádí za účelem personalizace a vylepšení vašich zkušeností s námi.

Cookie je malý textový soubor uložený ve vašem počítači. Soubory cookie ukládají informace, které se používají k tomu, aby stránky fungovaly. Pouze my máme přístup k souborům cookie vytvořeným naším webem. Soubory cookie můžete ovládat na úrovni prohlížeče. Volba zakázání souborů cookie může bránit používání určitých funkcí.

Soubory cookie používáme pro následující účely:

 • Nezbytné soubory cookie – tyto soubory cookie jsou vyžadovány, abyste mohli používat některé důležité funkce na našem webu, jako je přihlášení. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné osobní údaje.
 • Funkční soubory cookie – tyto soubory cookie poskytují funkce, díky nimž je používání naší služby pohodlnější a umožňuje poskytování přizpůsobenějších funkcí. Mohou si například pamatovat vaše jméno a e-mail ve formulářích pro komentáře, abyste nemuseli tyto informace při přidávání komentářů znovu zadávat.
 • Analytické soubory cookie – tyto soubory cookie se používají ke sledování používání a výkonu našich webových stránek a služeb
 • Reklamní soubory cookie – tyto soubory cookie se používají k poskytování reklam, které jsou pro vás a vaše zájmy relevantní. Kromě toho se používají k omezení počtu zobrazení reklamy. Obvykle je umísťují na web reklamní sítě se svolením provozovatele webu. Tyto soubory cookie si pamatují, že jste navštívili webovou stránku, a tyto informace jsou sdíleny s jinými organizacemi, jako jsou inzerenti. Cílové nebo reklamní soubory cookie budou často propojeny s funkcemi stránek poskytovanými jinou organizací.

Soubory cookie uložené ve vašem počítači můžete odstranit prostřednictvím nastavení prohlížeče. Případně můžete ovládat některé soubory cookie třetích stran pomocí platformy pro zvýšení ochrany osobních údajů, jako je optout.aboutads.info nebo youronlinechoices.com. Další informace o souborech cookie naleznete na adrese allaboutcookies.org.

K měření návštěvnosti na našich webových stránkách používáme Google Analytics. Google má vlastní zásady ochrany soukromí, které si můžete přečíst zde. Pokud se chcete odhlásit ze sledování pomocí Google Analytics, navštivte stránku pro odhlášení ze služby Google Analytics.

Kontaktní údaje

Úřad pro dohled
Web: http://www.uoou.cz/
E-mail: posta@uoou.cz
Telefon: +420 234 665 111

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo na změnu těchto Zásad ochrany osobních údajů.
Poslední úprava byla provedena 3. května 2023.